Flag of PolandRedakcja „Studiów Ełckich” pragnie podziękować wszystkim Recenzentom za podjęty trud i wnikliwe uwagi na temat prac opublikowanych na łamach naszego kwartalnika w 2023 roku. Z nadzieją na kolejne lata owocnej współpracy, szczególne wyrazy uznania kierujemy do następujących osób:

Flag of United KingdomThe Editorial Board of “Studia Elckie” wishes to thank all the Peer Reviewers for their hard work and diligence in reviewing articles submitted for publication in 2023 issues of our quarterly journal. With a great hope for the further fruitful cooperation, the special appreciations are addressed to:

BOLIVIA

 • Mariusz Adam Kaproń, Universidad Católica Boliviana San Pablo
 • Jozef Smyksy CSsR, Universidad Católica Boliviana San Pablo

 BRAZIL

 • Waldecir Gonzaga, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro
 • João Paulo dos Santos Silva, Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília-FATEO, Brasília

CANADA

 • Andrzej Jastrzębski OMI, St. Paul University, Ottawa
 • William Sweet, St. Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia

CZECH REPUBLIC

 • Mariusz Kuźniar, Charles University, Prague

ITALY

 • Zbigniew Formella SDB, Salesian Pontifical University, Rome
 • Franciszek Krasoń SDB, Salesian Pontifical University, Rome
 • Mirosław Wachowski, The Lateran University, Rome

LITHUANIA

 • Salomėja Karasevičiūtė, Marijampolė College
 • Algimantas Katilius, The Lithuanian Institute of History, Vilnius
 • Kęstutis Žemaitis, Vytautas Magnus University, Kaunas

PHILIPPINES

 • Jeanette Isabelle V. Loanzon, University of Santo Tomas, Manila

USA

 • Robert A. Delfino, St. John’s University, New York, NY
 • Curtis L. Hancock, Rockhurst Jesuit University, Kansas City, MO
 • A. William McVey, Holy Apostles College and Seminary, Cromwell, CT
 • Paweł Tarasiewicz, Adler-Aquinas Institute, Colorado Springs, CO

POLAND

 • Andrzej Adamski, WSIiZ w Rzeszowie
 • Przemysław Artemiuk, UKSW
 • Wojsław Czupryński, UWM
 • Andrzej Derdziuk OFMCap, KUL
 • Jacek Goleń, KUL
 • Wojciech Guzewicz, UWM
 • Marek Jodkowski, UWM
 • Andrzej Kopiczko, UWM
 • Dariusz Kurzydło, UKSW
 • Dariusz Lipiec, KUL
 • Franciszek Longchamps de Bérier, UJ
 • Józef Łupiński, UKSW
 • Marian Machinek MSF, UWM
 • Jan Krzysztof Miczyński, KUL
 • Tomasz Moskal, KUL
 • Andrzej Jacek Najda, UKSW
 • Dominik Ostrowski, PWT we Wrocławiu
 • Andrzej Proniewski, UwB
 • Monika Przybysz, UKSW
 • Sławomir Ropiak, UWM
 • Adam Rybicki, KUL
 • Mirosław Sitarz, KUL
 • Stanisław Strękowski, UKSW
 • Jarosław Superson SAC, UPJP2
 • Tadeusz Syczewski, KUL
 • Tomasz Szyszka SVD, UKSW
 • Damian Wąsek, UPJP2
 • Marek Żmudziński, UWM

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 3

Miesiąc 1114

Ogółem 152444