Prawa autorskie do artykułów opublikowanych w "Studiach Ełckich" zarówno w wersji online, jak i wersji drukowanej są regulowane przez licencję
Creative Commons BY-NC-ND.
CC BY NC ND

 

Licencja Creative Commons BY-NC-ND dla "Studiów Ełckich" zezwala każdemu na pobranie dowolnej części czasopisma i udostępnienie go innym, o ile (1)  "Studia Ełckie" i ich autorzy są w pełni uznawani, (2) udostępniane treści służą wyłącznie celom edukacyjnym, a nie komercyjnym.
Przepisy prawne (pełna licencja): [tutaj]. Podsumowanie licencji: [tutaj].

 

Autorzy zachowują prawa autorskie i prawa do publikacji swoich artykułów bez ograniczeń.

 

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 2

Miesiąc 1113

Ogółem 152443