Flag of PolandRedakcja „Studiów Ełckich” pragnie podziękować wszystkim Recenzentom za podjęty trud i wnikliwe uwagi na temat prac opublikowanych na łamach naszego kwartalnika w 2022 roku. Z nadzieją na kolejne lata owocnej współpracy, szczególne wyrazy uznania kierujemy do następujących osób:

Flag of United KingdomThe Editorial Board of “Studia Elckie” wishes to thank all the Peer Reviewers for their hard work and diligence in reviewing articles submitted for publication in 2022 issues of our quarterly journal. With a great hope for the further fruitful cooperation, the special appreciations are addressed to:

CANADA

 • Andrzej Jastrzębski OMI, St. Paul University, Ottawa

 LITHUANIA

 • Salomėja Karasevičiūtė, Marijampolės Kolegija
 • Algimantas Katilius, The Lithuanian Institute of History, Vilnius
 • Kęstutis Žemaitis, Vytautas Magnus University, Kaunas

 SLOVAKIA

 • Marek Forgáč, Catholic University of Ružomberok 
 • Vladimír Thurzo, Comenius University in Bratislava

UGANDA

 • Krzysztof Seroka, Independent Scholar, Kampala

USA

 • John F. X. Knasas, University of St. Thomas, Houston, TX
 • Paweł Tarasiewicz, Adler-Aquinas Institute, Colorado Springs, CO
 • Daniel P. Thero, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, USA

VATICAN

 • Szczepan T. Praśkiewicz OCD, Independent Scholar, Vatican

POLAND

 • Andrzej Adamski, WSIiZ w Rzeszowie
 • Rafał Bednarczyk,UKSW
 • Adam Bielinowicz, UWM
 • Roman Buchta, UŚ
 • Imelda Chłodna-Błach, KUL
 • Wojciech Cichosz, UMK
 • Wojsław Czupryński, UWM
 • Piotr Gawliczek, UWM
 • Wojciech Guzewicz, UWM
 • Andrzej Kiciński, KUL
 • Andrzej Kopiczko, UWM
 • Wiesław Kraiński, UMK
 • Dariusz Kurzydło, UKSW
 • Grzegorz Leszczyński, UŁ
 • Paweł Mąkosa, KUL
 • Mirosław Meizner, UKSW
 • Antoni Nadbrzeżny, KUL
 • Andrzej Jacek Najda, UKSW
 • Piotr Franciszek Neumann OCD, UAM
 • Dominik Ostrowski, PWT we Wrocławiu
 • Dariusz Henryk Pater, UKSW
 • Andrzej Proniewski, UwB
 • Wiesław Przygoda, KUL
 • Sławomir Ropiak, UWM
 • Stanisław Strękowski, UKSW
 • Tadeusz Syczewski, KUL
 • Henryk Witczyk, KUL

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 2

Miesiąc 1113

Ogółem 152443