Flag of PolandRedakcja „Studiów Ełckich” pragnie podziękować wszystkim Recenzentom za podjęty trud i wnikliwe uwagi na temat prac opublikowanych na łamach naszego kwartalnika w 2021 roku. Z nadzieją na kolejne lata owocnej współpracy, szczególne wyrazy uznania kierujemy do następujących osób:

Flag of United KingdomThe Editorial Board of “Studia Elckie” wishes to thank all the Peer Reviewers for their hard work and diligence in reviewing articles submitted for publication in 2021 issues of our quarterly journal. With a great hope for the further fruitful cooperation, the special appreciations are addressed to:

 CANADA

David Perrin, St. Jerome’s University, Waterloo, ON

ITALY

ks. Franciszek Krasoń, Universtà Pontificia Salesiana, Roma
Claudia Izzi, The Lateran University, Rome
Emile Kouveglo, The Lateran University, Rome
Mauro Pisini, Universtà Pontificia Salesiana, Roma
Marco Trizzino, Universtà Pontificia Salesiana, Roma
ks. Mirosław Wachowski, The Lateran University, Rome
Danilo Zardin, Universita’ Cattolica Del Sacro Cuore, Milano

LITHUANIA

Salomėja Karasevičiūtė, Marijampolės Kolegija
Algimantas Katilius, The Lithuanian Institute of History, Vilnius
ks. Kęstutis Žemaitis, Vytautas Magnus University, Kaunas

PHILIPPINES

Delfo C. Canceran OP, De La Salle University, Manila
Rhochie Avelino E. Matienzo, University of Santo Tomas, Manila
 

SLOVAKIA

bp Marek Forgáč, Catholic University of Ružomberok
ks. Vladimír Thurzo, Comenius University in Bratislava

USA

Robert A. Delfino, St. John’s University, New York, NY
Curtis L. Hancock, Rockhurst Jesuit University, Kansas City, MO
John F. X. Knasas, University of St. Thomas, Houston, TX
ks. Paweł Tarasiewicz, Adler-Aquinas Institute, Colorado Springs, CO

POLAND

ks. Grzegorz Barth, KUL
ks. Adam Bielinowicz, UWM
ks. Tadeusz Borutka, UPJPII
ks. Wojciech Cichosz, UMK
Marta Greszata-Telusiewicz, KUL
ks. Wojciech Guzewicz, UWM
ks. Zdzisław Janiec, KUL
ks. Marek Jodkowski, UWM
ks. Antoni Jucewicz, UWM
ks. Krzysztof Kaucha, KUL
ks. Wiesław Kraiński, UMK
ks. Roman Krawczyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ks. Florian Lempa, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
ks. Grzegorz Leszczyński, UŁ
ks. Rafał Leśniczak, UKSW
ks. Marian Machinek, UWM
Artur Mamcarz-Plisiecki, KUL
ks. Paweł Mąkosa, KUL
Teresa Paszkowska, KUL
ks. Dariusz Henryk Pater, UKSW
ks. Andrzej Proniewski, UwB
Monika Przybysz, UKSW
ks. Wiesław Przygoda, KUL
ks. Sławomir Ropiak, UWM
Mieczysław Ryba, KUL
ks. Adam Rybicki, KUL
ks. Tomasz Stępień, UKSW
ks. Stanisław Strękowski, UKSW
ks. Jarosław Superson SAC, UPJPII
ks. Stanisław Urbański, Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie
ks. Damian Wąsek, UPJPII
ks. Mirosław Stanisław Wróbel, KUL
Wiesław Jan Wysocki, UKSW
ks. Józef Zabielski, UKSW

 

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 53

Miesiąc 1110

Ogółem 152440