Flag of PolandRedakcja „Studiów Ełckich” pragnie podziękować wszystkim Recenzentom za podjęty przez nich trud i wnikliwe uwagi na temat prac opublikowanych na łamach naszego kwartalnika w 2019 roku. Z nadzieją na kolejne lata owocnej współpracy, specjalne wyrazy uznania kierujemy do następujących osób:

Flag of United KingdomThe Editorial Board of “Studia Elckie” wishes to thank all the Peer Reviewers for their hard work and diligence in reviewing articles sub-mitted for publication in 2019 issues of our quarterly journal. With a great hope for the further fruitful cooperation, the special appreciations are addressed to:

 • dr hab. Barbara Strzałkowska
 • dr hab. Imelda Chłodna-Błach
 • dr hab. Joanna Zajkowska
 • dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG
 • dr hab. Marek Smoliński, prof. UG
 • dr hab. Piotr Stanisław Mazur, prof. AIK
 • ks. dr hab. Andrzej Jacek Najda, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Dariusz Henryk Pater, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Dominik Ostrowski, prof. PWT
 • ks. dr hab. Jarosław Woźniak
 • ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
 • ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
 • ks. dr hab. Leszek Wilczyński, prof. UAM
 • ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
 • ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
 • ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
 • ks. dr hab. Rafał Bednarczyk
 • ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT
 • ks. dr hab. Roman Szewczyk
 • ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
 • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
 • ks. dr hab. Wiesław Kraiński, prof. UMK
 • ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
 • ks. prof. dr hab. Adam Skreczko
 • ks. prof. dr hab. Florian Lempa
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
 • ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk
 • ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel
 • ks. prof. dr hab. Władysław Nowak
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz
 • PhD Paweł Tarasiewicz, Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA
 • prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
 • prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz
 • prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 54

Miesiąc 1111

Ogółem 152441