Czasopismo zatytułowane "Studia Ełckie" to jedna z form działalności naukowej diecezji ełckiej. Najważniejsze informacje na temat jego założenia, historii i rozwoju znajdują się w artykule: 

T. Kopiczko, M. Sieńkowski, Czasopismo naukowe diecezji ełckiej „Studia Ełckie” w dwudziestoletniej służbie nauce i Kościołowi 1999-2018, "Studia Ełckie" 21(2019), nr 1, s. 47-64. 

 

fragment artykułu:

„(...) co kryje się pod nazwami „czasopismo naukowe diecezji ełckiej” oraz „Studia Ełckie”. Pierwsza nazwa oznacza periodyk naukowy wydawany przez kościelne środowisko diecezji ełckiej począwszy od 1999 r. niezależnie od nazwy własnej, którą mu przypisano. W okresie 1999-2018 czasopismo to nosiło aż trzy nazwy (tytuły): 1) „Lux Veritatis” (1999); 2) „Ełckie Studia Teologiczne” (2000-2005); 3) „Studia Ełckie” (2006-). Z kolei nazwa „Studia Ełckie” może być rozumiana na dwa sposoby. W sensie ścisłym oznacza ona tytuł czasopisma, które zostało zainicjowane w 2006 r.”
czytaj więcej

 

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 54

Miesiąc 1111

Ogółem 152441